יהדות אמתית

יהדות ללא עבודה זרה, ללא קמעות, ללא בטחון באדם.

 

כתיבת תגובה